Markedsføring og kommunikation i krisetider

Covid-19 pandemien har gjort sit indtag i Danmark og resten af verden, og den verden, vi kendte så godt, er som forvandlet med et trylleslag. Vi er vågnet op til en ny verden, hvor vi er nødt til at agere anderledes, end vi gjorde før pandemien. Vi er nødt til at tilpasse vores adfærd og udvise samfundssind, og samtidig skal vi prøve at begrænse de enorme økonomiske konsekvenser, som pandemien får nu og fremover. Som virksomhed er det vigtigt at tilpasse sig situationen hurtigst muligt – måske skal du genoverveje din markedsførings- og kommunikationsstrategi? Er den forsat relevant, eller skal det hele gribes anderledes an i den kommende tid?

Øget behov for marketing og kommunikation

I en situation, som den vi står i netop nu, hvor Covid-19 endnu ikke er toppet i Danmark, vil vi gå nogle usikre uger og måneder i møde. Det er vigtigt, at din virksomhed er omstillingsparat og at du får lagt en plan for, hvordan du vil agere i den kommende periode. Det gælder de interne arbejdsgange, men også den eksterne markedsføring og kommunikation. Hvis du bare sætter dig hen i et hjørne og venter på, at krisen driver over, så er dine chancer for overlevelse efter krisen dårligere, end hvis du i stedet planlægger, hvordan du bedst muligt kan servicere dine kunder under de givne forudsætninger.
Er den nuværende markedsførings- og kommunikationsstrategi – uanset om den er nedfældet eller ej – tilstrækkelig, eller er der behov for at tænke anderledes? I de fleste virksomheder vil der være behov for en form for revidering.

Tilpas strategien og indholdet

Kig dine planlagte markedsføringstiltag (online og offline annoncer, opslag på sociale medier, nyhedsbreve, websted og video) igennem, og overvej, om de forsat er aktuelle eller om de skal gemmes til et senere tidspunkt, hvor tingene er blevet mere normale. Skal tonen eller formuleringen tilpasses, så det passer til situationen? En god tommelfingerregel er: Tal og skriv med omtanke og forståelse, og udvis samfundssind, så hensigten med dit budskab ikke bliver misforstået.

Skab tryghed for dine kunder

Skal der laves nye tiltag for at holde dine medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere opdateret om, hvordan I arbejder i øjeblikket? Det er vigtigt for alle partner, at de ved, hvordan I forholder jer. Det er med til at skabe sikkerhed og tryghed. Meld ud, hvis der sker ændringer – det er med til at øge din virksomheds troværdighed, både nu og fremover. Fasthold en positiv tilgang i din markedsføring, fremfor at fokusere på de begrænsninger, den nuværende situation giver.

”Spar på alt andet end markedsføring i krisetider – sælg hellere din bil.”

Sådan sagde dynekongen Lars Larsen til Berlingske i 2009.

Har du behov for hjælp til at forblive top of mind?

Skal vi hjælpe dig med at tilpasse din markedsførings- og kommunikationsstrategi, så du kan forblive top of mind hos dine kunder på en god måde? Det er en hårfin balance mellem at udvise ansvarlighed/samfundssind og samtidig sikre din egen virksomhed og dine kunder de bedste forudsætninger for at komme igennem krisen.

Vi kan hjælpe dig med hele spektret, lige fra at lægge en konkret strategi, over planlægning og frem til eksekvering af konkrete tiltag (pressemeddelelser, nyhedsbreve, annoncer, websted og indhold til sociale medier) Hvis du kan se, at du ikke har ressourcerne til at håndtere det, der bør gøres,  så ring på tlf. 2078 2040, og lad os finde frem til, hvordan vi kan hjælpe dig – både med en akut plan og en mere langsigtet løsning.

 

 

Menu