Læg en strategi for din marketing!

Hvem vil ikke gerne have mest muligt ud af marketingbudgettet? Det får du ved at udarbejde en marketing strategi og en plan, der fastlægger formål, mål og rammer. Så har du grundlaget for næste skridt: at beslutte dig for, hvad du vil gøre, hvornår det skal gøres, hvem der skal gøre hvad, og hvordan og hvornår, der skal evalueres og eventuelt tilrettes.

Herfra og dertil – målrettet marketing

Når vi i kd marketing support hjælper en kunde med at udarbejde en strategi for marketing, starter vi altid med at få defineret, hvor virksomheden befinder sig her og nu.

Det gør vi ud fra analyser af makro- og mikromiljø: Er der udefrakommende ting såsom politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige eller juriske faktorer, der kan have indflydelse på afsætningen af produkter eller serviceydelser? På den måde identificerer vi både udefrakommende muligheder og trusler.

Derudover er det naturligvis også vigtigt at få et overblik over konkurrencesituationen på markedet; hvilke konkurrenter er der, og hvor mange, både primære og sekundære. Hvem, hvad, hvor og hvornår.

Og sidst, med ikke mindst, er det vigtigt at analysere organisationen – hvor ligger styrkerne og svaghederne. Den indsigt giver virksomheden viden om, hvordan de kan differentiere sig i forhold til konkurrenterne.

Når det forarbejde er gjort godt og grundigt, er det langt nemmere at gå videre med de næste skridt og at få succes med dem. Ganske enkelt fordi det er nemmere at nå frem til et mål, når man helt præcist ved, hvor man befinder sig.

Så først når vi har overblikket over nuværende niveau, er vi klar til at se på, hvad virksomheden vil opnå med markedsføringen.

Fokus på fokusområder

Det gør ikke noget, at man starter med at drømme! Hvor vil vi gerne være om et år, fem år, ti år? Men derefter skal drømmene skæres til, så målene også er realistiske. Der kan det være en stor fordel at have en ekstern medspiller, der ser på hele situationen med nye øjne og ved, hvor effektiv markedsføring kan gøre en forskel. Vi hjælper med at finde frem til de specifikke indsatsområder – og formål, mål og rammer, både tids- og budgetmæssigt, for hvert enkelt område. Det er det, man ofte kalder et ”årshjul” eller en ”marketingaktivitetsplan” – kært barn har mange navne. Planen giver overblik, fordi den også definerer, hvem der skal gøre hvad og hvornår.

På den måde sikrer vi, at indsatsen bliver målrettet og at du bruger marketingbudgettet effektivt.

Mål effekten – og tilret indsatsen

De sidste vigtige aspekter i markedsføringsplanen er måling af indsatsen og tilretning af planen.
Der viser værdien af et grundigt forarbejde sig virkelig. For når vi har overblik over både udgangspunktet, tiltagene, delmål og slutmål, er det også langt nemmere at definere måleparametre og løbende gennemføre målinger, så der hele tiden er styr på, om de enkelte tiltag fungerer efter hensigten. Hvis ikke, skal der tilrettes.

Hos kd marketing support anbefaler vi løbende statusmøder, eksempelvis en gang om måneden, så både vi og kunderne hele tiden har styr på indsats og effekt.

Vælg den rigtige samarbejdspartner

Lyder det som et stort og overskueligt projekt?

Det kan det også være. Men det er en proces, vi i kd marketing support har gennemført mange gange før, så vi har værktøjerne og procedurerne til at hjælpe dig trygt igennem og frem mod målbare resultater.

Menu