Privatlivspolitik

-vi har styr på dine data

 1. Forside
 2. Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

kd marketing supports privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.

Virksomheder

Behandling af virksomhedsdata ved indgåelse af kundeforhold
I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold hos kd marketing support (Kdms) behandler og opbevarer vi følgende data:

 • CVR-nr.
 • Virksomhedsnavn
 • Faktureringsadresse
 • Telefonnummer
 • Faktura-e-mail
 • Evt. leveringsadresse
 • Navn på bestiller/kontaktperson
 • Bestillers/kontaktpersonens telefonnummer
 • Bestillers/kontaktpersonens e-mail

Dataene behandles og opbevares i vores økonomisystem, så længe dit kundeforhold hos Kdms er intakt, eller ind til du beder os om at slette dem.

Hvis du har bestilt et fysisk produkt til levering, vil de relevante oplysninger vedrørende din leveringsadresse blive udleveret til tredjepart. Der kan i tilfælde heraf f.eks. være tale om et eksternt trykkeri og/eller fragtfirma.

Formularer

I forbindelse med øvrige henvendelser via formularer på Kdms website opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database samt i vores mail-arkiv.
Dataene benyttes ej til markedsføringsmæssige formål med mindre andet er oplyst og videregives ikke til tredjepart.

Webhotel & Kundedata

I tilfælde af indgåelse af aftale om adgang til webhotel hos Kdms gælder følgende forhold:
Du er som kunde selv dataansvarlig og dermed juridisk ansvarlig for al kundedata der behandles og opbevares på webhotellet.
Med kundedata menes enhver information, der er placeret på webhotellet herunder websites, billeder, video, øvrigt databaseindhold, e-mails og evt. persondata.

Kdms databehandler på opfordring disse kundedata, men tager ikke stilling til dataene og foretager ej heller nogen juridisk evaluering heraf.
Støder Kdms på åbenlyst ulovligt indhold – f.eks. børneporno, forsøg på phishing e.l. vil vi dog handle som et ansvarligt firma ved at informere de relevante myndigheder.

I andre tilfælde vil Kdms udelukkende handle, såfremt vi af kunden er blevet bedt derom eller, hvis det bliver os pålagt af en domstol eller anden relevant myndighed.

Adgangskoder

Alle adgangskoder der opbevares på Kdms servere er krypterede.
Kdms opbevarer af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunders adgangskoder andre steder. Dette hverken til webhotel, CMS, e-mail adresser m.v.

I tilfælde af, at du som kunde har glemt en adgangskode, vil den pågældende adgangskode blive nulstillet, og du vil få udleveret en ny adgangskode.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine virksomheds oplysninger med henblik på gennemførelsen af en enkeltstående ordre eller opfyldelsen af en service-aftale, vil vi altid behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi anvender som oplyst ovenfor tredjeparter ifm. håndtering af dine køb, varetagelse af dit kundeforhold hos Kdms samt afsendelse af nyhedsbreve.
Vi har i de tilfælde, hvor det er relevant indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine virksomhedsdata.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine virksomhedsoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Kd marketing support
CVR-nr.: 28 82 89 85
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf.: 20 78 20 40
E-mail: info@kdmarketingsupport.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Kdms´s behandling af dine data, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Privatpersoner

Behandling af persondata ved job- og praktikansøgninger
Ved job- og praktikansøgninger af digital karakter gemmes ansøgninger med tilhørende persondata udelukkende i vores mail-arkiv.
Dataene oprettes og behandles ikke andre steder og overdrages på intet tidspunkt til tredjepart.
Vores mail-arkiv tømmes med løbende mellemrum, hvormed alle data slettes.

Formularer

I forbindelse med øvrige henvendelser via formularer på kdms´s website opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database samt i vores mail-arkiv.

Dataene benyttes ej til markedsføringsmæssige formål med mindre andet er oplyst og videregives ikke til tredjepart.
Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Kd marketing support
CVR-nr.: 28 82 89 85
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf.: 20 78 20 40
E-mail: info@kdmarketingsupport.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
Hvis du ønsker at klage over Kdms´s behandling af dine data, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 13

Senest opdateret: 16-11-2020
Forrige opdatering:18-05-2018

Menu