Privatlivspolitik

Vi passer godt på dine data

Sådan indsamler og behandler vi dine oplysninger:

Virksomheder

I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold hos kd marketing support (Kdms) behandler og opbevarer vi disse data:

  • CVR-nr.
  • Virksomhedsnavn
  • Faktureringsadress
  • Telefonnummer
  • Fakturamail
  • Evt. leveringsadresse
  •  Navn på bestiller/kontaktperson
  • Bestillers/kontaktpersonens telefonnummer
  •  Bestillers/kontaktpersonens e-mail

Dataene behandles og opbevares i vores økonomisystem, så længe dit kundeforhold hos Kdms er intakt, eller indtil du beder os om at slette dem.

Hvis du har bestilt et fysisk produkt til levering, vil de relevante oplysninger om din leveringsadresse blive udleveret til tredjepart. Der kan fx dreje sig om et eksternt trykkeri og/eller et fragtfirma.

Webhotel og kundedata

I forbindelse med henvendelser via formularer på Kdms website opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database og i vores mail-arkiv.

Dataene benyttes ikke til markedsføringsmæssige formål med mindre andet er oplyst og de videregives ikke til tredjepart.

Webhotel og kundedata

I tilfælde af aftale om adgang til webhotel hos Kdms gælder disse forhold:
Du er som kunde selv dataansvarlig og dermed juridisk ansvarlig for al kundedata, der behandles og opbevares på et webhotel.

Med kundedata menes enhver information, der er placeret på webhotellet herunder websites, billeder, video, øvrigt databaseindhold, mails og evt. persondata.

Kdms databehandler på opfordring disse kundedata, men tager ikke stilling til dataene og foretager heller ikke nogen juridisk evaluering af dem.
Støder Kdms på åbenlyst ulovligt indhold – fx børneporno, forsøg på phishing eller lignende. vil vi dog handle som et ansvarligt firma ved at informere de relevante myndigheder.

I andre tilfælde vil Kdms udelukkende reagere, hvis vi af kunden er blevet bedt om det, eller hvis det bliver os pålagt af en domstol eller anden relevant myndighed.

Adgangskoder

Alle adgangskoder der opbevares på Kdms servere er krypterede.
Kdms opbevarer af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunders adgangskoder andre steder,hverken til webhotel, CMS, mailadresser eller lignende.

I tilfælde af, at du som kunde har glemt en adgangskode, vil den pågældende adgangskode blive nulstillet, og du vil få udleveret en ny adgangskode.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine virksomhedsoplysninger med henblik på at gennemføre en enkeltstående ordre eller at opfylde en serviceaftale, vil vi altid behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender som oplyst ovenfor tredjeparter i forbindelse med håndtering af dine køb, varetagelse af dit kundeforhold hos Kdms og ved afsendelse af nyhedsbreve.
Vi har i de tilfælde, hvor det er relevant indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine virksomhedsdata.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine virksomhedsoplysninger vi ligger inde med. Kontakt:

Kd marketing support
CVR-nr.: 28 82 89 85
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf.: 20 78 20 40
E-mail: info@kdmarketingsupport.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige oplsyninger, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, så giv os besked på ovennævnte mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Kdms´ behandling af dine data, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Privatpersoner

Ved job- og praktikansøgninger af digital karakter gemmes ansøgninger med tilhørende persondata udelukkende i vores mailarkiv.

Dataene oprettes og behandles ikke andre steder og overdrages på intet tidspunkt til tredjepart.
Vores mailarkiv tømmes med jævnligt og dermed slettes alle data.

Formularer

I forbindelse med øvrige henvendelser via formularer på kdms´ hjemmeside opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database samt i vores mailarkiv.

Dataene benyttes ikke til markedsføringsmæssige formål medmindre andet er oplyst og videregives ikke til tredjepart.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Kontakt:

Kd marketing support
CVR-nr.: 28 82 89 85
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf.: 20 78 20 40
Mail: info@kdmarketingsupport.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, så giv os besked på overnævnte mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Kdms´ behandling af dine data, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 mail: dt@datatilsynet.dk.

Senest opdateret: 25-11-2022
Forrige opdatering:16-11-2020

 

Scroll to Top