Marketingstrategi

En marketingstrategi handler om at få defineret, hvordan din virksomhed kan opnå størst mulig synlighed på markedet og få flest mulige kunder. 

Marketingstrategien tager afsæt i analyser af omverdenen, branchen – og naturligvis virksomheden. Formålet med analyserne er at identificere, hvor det er muligt at skabe en konkurrencemæssig fordel.  

Karina Davids fra Kd marketing support har over 20 år erfaring med markedsføring

Skal vi hjælpe dig med at lægge en strategi for din markedsføring?

En god strategi for din markedsføring giver dig de bedste forudsætninger for at opnå dine mål – både udviklings- og omsætningsmål. Strategien skaber struktur, retning og mål for din markedsføring.

Når Kd marketing support hjælper dig med at udarbejde en marketingstrategi, arbejder vi med både kortsigtede og langsigtede mål. Vi sørger også for at definere målsætninger og målgrupper, og sammensætning af produktpaletten. På den måde får du lettere ved at holde fokus på dine mål – og det bliver nemmere at opnå dem

Få større effekt af dit marketingbudget, fordi retning, mål og midler er defineret

Opnå overblik og struktur, så du sparer tid og penge i det daglige arbejde

Få et solidt grundlag for at differentiere dig i forhold til konkurrenterne

Bliv mere synlig hos målgruppen - og få flere af de rigtige kunder

Analyse giver et solidt grundlag

En strategi skal bygges på et solidt grundlag – og det betyder indsamling og analyse af data.

Måske har du allerede det nødvendige overblik over og indsigt i din virksomhed, branchen, konkurrenter, værdikæden, produkterne, de økonomiske og menneskelige ressourcer osv. Hvis ikke, hjælper vi dig med dataindsamling og dataanalyse, og vi udarbejder en opsummering i form af for eksempel SWOT/TOWS-analyser. 

Det giver et klart billede af den nuværende situation, så vi kan gå videre med at definere dine mål for fremtiden. Og ikke mindst; hvordan vi hjælper dig med at opnå målene.

En marketingplan skaber struktur

Markedsføringsstrategien er planlægning på overordnet niveau. Derfor skal den konkretiseres i en markedsføringsplan, som gør det nemt og overskueligt at styre markedsføringen i det daglige. 

 En god marketingplan omfatter følgende elementer: 

Resume af marketingstrategi

Opsummering af valgte produktprogram, målgrupper, positionering, marketing-mix.

Målsætninger for markedsføringen

Specifikke mål for fx eksponeringen, antal nye kunder og mersalg.

Markedsføringsbudget

Et realistisk budget, enten et fast beløb eller fx en procentdel af omsætningen, og fordeling på aktiviteter og medier.

Handlingsplan

Årshjul over væsentligste kampagner, budskaber og målsætninger.

Aktivitetsplan

Detailplanlægning af de enkelte aktiviteter, fx print, sociale medier, nyhedsbreve, messer og events.

Eksekvering og opfølgning

Gennemførelse af de enkelte kampagner samt måling og evaluering af resultaterne.

Fakta om Kd marketing support
Etableringsår
0
Løste projekter
0
Faste kunder
0 %
Glade smil
0

Løbende evaluering sikrer effekten

Uanset din virksomheds størrelse har vi en dynamisk tilgang til opgaveløsningen. Når vi har udviklet en marketingplan, sørger vi for, at den løbende bliver evalueret og om nødvendigt tilrettet. På den måde sikrer vi, at planen altid stemmer overens med de opnåede resultater og de opdaterede mål – og med udviklingen i virksomheden og på markedet.

Det betyder også, at vi med korte, faste intervaller vurderer og evaluerer effekten af de enkelte marketingaktiviteter. Sammen med dig gennemgår vi, om du får nok ud af annoncebudgettet, PR-indsatsen eller salgskampagnen, så du er sikker på, at kursen altid er rigtig.

Vi samler på glade kunder
Karina udarbejder DOB’s marketingplan og tilhørende budget, og hun sørger for, at vi løbende er aktuelle i vores budskaber. Vi kan pingponge med Karina, og hun er god til at stille spørgsmål og udfordre os. Det betyder, at hun har været med til at udvikle DOB’s strategi og fokusområder. Hun har bidraget til, at vi har fået ført vores visioner ud i livet – og at vi har fået en bedre indtjening ved at fokusere markedsføringen på udvalgte segmenter. Med Karinas hjælp og sparring har vi sået mange frø, som vi kan høste frugten af fremover.
Carsten Holm A/S har haft et succesfuldt samarbejde med Kd marketing support siden 2010. Karina har et højt fagligt niveau og ved, hvad der rører sig inden for marketing og også generelt i vores branche. Hun er god til at udfordre os, og hun har løftet vores brand og sørget for, at Carsten Holm A/S har fået et strømlinet udtryk og altid fremstår som en professionel virksomhed. Karina er i dag også en del af mit uformelle advisory board på det strategiske plan.
Kontakt os - og lad os se på, hvordan vi kan optimere din markedsføring
Karina Davids har gennem årene hjulpet en række virksomheden med at øge både deres top- og bundlinje.
Scroll to Top